Aktuelt

Rødsjø er midt i blinken for fabrikken. Ei stor tomt, tilgang på fornybar energi, mulighet for bærekraftig transport, tilgang på kompetent bemanning og industri-
Siden koronapandemien kom til Norge har Indre Fosen Satser hatt ett mål for øyet: Å styrke næringslivets utviklingsevne. Med stor entusiasme og pågangsmot for
Indre Fosen har arbeidet målrettet med omstilling siden 2016, og nå vises innsatsen på bunnlinja. Den negative trenden er snudd og næringslivet er i