Høy aktivitet og foran skjema

Omstillingsprogrammet i Indre Fosen holder et høyt aktivitetsnivå og har startet en langspurt ved inngangen til sitt 6. og siste år. – Nå har vi bidratt til å sikre og skape 327 arbeidsplasser, det er 17 flere enn målet for 2021, forteller lederen av omstillingsprogrammet, Thomas Bergo. Han er glad for at næringslivet i kommunen blir mer og mer opptatt av nyskaping og utvikling.

Det var i 2016 Indre Fosen ble en omstillingskommune etter å ha mistet rundt 250 arbeidsplasser på ett år. Målet for omstillingen er å skape og sikre 350 arbeidsplasser innen utgangen av 2022.

– Vi jobber målrettet for å skape flere levedyktige bedrifter tuftet på nyskaping, kompetanse og framtidsoptimisme. Nå har vi startet langspurten mot målet i 2022, og aktivitetsnivået er høyt, sier Bergo.

Innsats på mange områder
Omstillingsprogrammet har engasjert seg i mange slags aktiviteter som hver på sin måte kan bidra til en positiv utvikling i Indre Fosen. 187 utviklingsprosjekter har fått økonomisk støtte. Maritime Robotics AS (autonome båter), Submerged AS (bl.a. automatisert telling av lakselus) og Utheve AS (digital markedsføring) er tre eksempler på bedrifter som har fått støtte. Programmet har også bidratt til kompetanseheving innen muliggjørende teknologier og utvikling av et teknologisenter og et prosjekt for undervannsdroner i samarbeid med Johan Bojer videregående skole.

PTM Industrier er en maskineringsbedrift i Leksvik som jobber innen maritim industri, fornybar energi og forskning og utvikling. Med støtte fra omstillingsprogrammet har de vært gjennom flere kompetansehevingsprosjekter de siste årene. Dette har utløst investeringer for millioner i moderne produksjonsutstyr. Foto: PTM Industrier.

Løft for produksjonsbedrifter
Omstillingsprogrammet har også engasjert seg i det såkalte Manufacturingsløftet i Indre Fosen, en satsning på økt kompetanse for det vareproduserende næringslivet i Indre Fosen. Prosjektet har spesielt fokus på automatisering, digitalisering og produktdesign. Her samarbeider programmet med Manufacturing katapult, Sintef Manufacturing og Mechatronic Inovation Lab.

Bolyst og reiseliv
I tillegg til hovedoppgaven med å styrke næringsutviklingen i Indre Fosen har programmet vært en pådriver for kommunens prosjekt «Næringskraft og bolyst». Programmet samarbeider dessuten med flere aktører for å utvikle reiselivsnæringen i kommunen.

– I Indre Fosen har vi mange muligheter. Vi har en sterk industri- og landbrukshistorie, vi har nærhet til Trondheim by og vi er omgitt av verdifullt natur- og kulturlandskap. Med omstillingsmidlene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkeskommunen realiserer vi mulighetene til beste for næringslivet og oss som bor her, sier Bergo.

Veien videre
Ved inngangen til sitt siste år har omstillingsprogrammet begynt å planlegge hvordan kommunen på egen hånd skal videreføre arbeidet med næringsutvikling. For å få et faktagrunnlag har programmet gjennomført en undersøkelse finansiert av Innovasjon Norge. Innbyggere i Indre Fosen og i Trondheim ble spurt om hvilket inntrykk de har av det å bo, jobbe, etablere næring og tilbringe fritid i Indre Fosen. – Vi går nå gjennom de nesten 2 500 svarene og tar sikte på å legge fram resultatet i løpet av november, forteller Bergo.

Kontakt
Thomas Bergo, programleder for omstillingsprogrammet i Indre Fosen Tlf. 464 25 753

Del: