Om oss

Innen utgangen av 2022 har Indre Fosen satser som mål å skape og sikre 350 arbeidsplasser i regionen. Dette er et av flere bidrag for å begrense befolkningsnedgangen og skape et mer konkurransedyktig og variert næringsliv. Med målrettede tiltak skal vi gjøre det attraktivt å driv bedrift, besøke og bo i Indre Fosen.