Kontakt oss

Ikke nøl med å ta kontakt. Vi ønsker alle initiativer og ideer som kan styrke Indre Fosen velkommen. Hos oss sitter det kompetente rådgivere som kan hjelpe deg med planer for utvikling av bedrift og arbeidet med å realisere disse. 

Kontakt oss

E-post: visatser@indrefosen.kommunne.no
Telefon: 938 70 094

Bruk virkemiddelapparatet

Omstillingsprogrammet er bare ett av flere tiltak bedrifter og gründere har tilgang på i Indre Fosen. Under følger flere nyttige ressurser som er tilgjengelig for dere også etter at Omstillingsprogrammet er ferdig:

Nyttige ressurser for lokalt næringsliv 

Indre Fosen kommune har en egen avdeling som jobber for næringslivet. Kontakt dem for å få råd rundt vekst og utvikling, og for å lære mer om regionens styrker og svakheter.

Fremtidens Industri (FI) drifter Næringshagen, samt flere næringsklynger, og er en viktig samarbeidspartner for Indre Fosen satser. Her sitter det mange dyktige gründere og ildsjeler som kan hjelpe deg med forretningsrådgivning, nettverk og finansiering i hele utviklingsløpet, fra idé til omstilling. 

Indre Fosen Invest skal styrke næringslivet i regionen gjennom å delta med kapital og kompetanse i lokale selskaper. De satser eksklusivt på bedrifter i Indre Fosen, og målet er å beholde og skape arbeidsplasser i bygda. De har blant annet arrangert lokalt styrekurs gjennom BI med fokus på strategi, ledelse, innovasjon og øknomi. Indre Fosen Invest er alltid på utkikk etter nye, verdiskapende aktører på eiersiden. Ta kontakt med Olbert Aasan på telefon 957 45 899 for å få vite mer.

Nyttige ressurser for gründere

Hos Altinn finner du mye nyttig informasjon om oppstart av bedrift, blant annet om valg av navn og organisasjonsform.

Patentstyret har laget en tekst som enkelt lar deg finne ut om du har en god idé.

Innovasjon Norge hjelper gründere med utvikling og realisering. 

Skatteetaten er noe alle gründere må forholde seg til. De har laget en side med nyttig informasjon som frister, rutiner og registrering av bedrift med mer.