Muligheter

I Indre Fosen har vi mange muligheter. Vi har en sterk industri- og landbrukshistorie, vi har nærhet til Trondheim by og vi er omgitt av verdifullt natur- og kulturlandskap. Med omstillingsmidlene fra Fylkeskommunen skal vi nyttiggjøre oss disse mulighetene til det beste for lokalt næringsliv og oss som lever her. 

Tradisjon og innovasjon i industrien

Indre Fosen har lange og sterke tradisjoner i industrien, og er derfor en viktig del av kommunen vår. Nå trenger vi flere prosjekter med potensial for økt innovasjonsvekst og større lønnsomhet i næringen.

Bygg og anlegg

Mange av innbyggerne i Indre Fosen drifter eller arbeider i bygg- og anleggsvirksomheter – derfor er bransjen spesielt viktig i omstillingsarbeidet. Vårt mål er å sikre høy kompetanse om moderne byggteknikker og løsninger, slik at vi blir et attraktivt tilholdssted for både næringsliv og befolkning. 

Samarbeid styrker reiselivsnæringen

Indre Fosen byr på mange reiselivsmuligheter, spennende lokalmat og ressursrik natur. Nå trenger vi flere virksomheter som kan skape minneverdige opplevelser for dem som besøker oss. 

Nyskaping i marin sektor

Indre Fosen ligger tett på sjøen. Dette gir oss gode muligheter for verdiskapning og utvikling innen sjømatproduksjon og foredling, havbruk og marin sektor. Næringen har så langt i omstillingsperioden vært en av de største mottakerne av midler og tjenester – og resultatene lar ikke vente på seg. 

Innvasjon, utvikling og verdiskapning

I Indre Fosen satser mener vi at samarbeid er nøkkelen til suksess. Vi har mange positive erfaringer så langt i omstillingsperioden, men vi er ikke i mål ennå. Vår nærhet til noen av landets mest prestisjefulle utdanningsinstitusjoner gjør oss spesielt godt rustet for å ligge i front på innovasjon og kompetanse. 

Dette er Indre Fosen satser

Organisasjonen som forvalter midlene i omstillingsperioden har vi kalt for Indre Fosen satser. Vi arbeider målrettet med å utvikle og styrke næringslivet i regionen.