Nyskaping i marin sektor

Indre Fosen ligger tett på sjøen. Dette gir oss gode muligheter for verdiskapning og utvikling innen sjømatproduksjon og foredlning, havbruk og marin sektor. Næringen har så langt i omstillingsperioden vært en av de største mottakerne av midler og tjenester – og resultatene lar ikke vente på seg.

God infrastruktur

Alt ligger til rette for at Indre Fosen kan tiltrekke seg hender, hoder og viktig marin kompetanse i årene fremover. Kommunikasjonene over fjorden til Trondheim er gode, og reisetiden er kort fra alle deler av kommunen. Allerede ser vi gode resultater av omstillingsarbeidet og av den styrkede infrastrukturen i kommunen.

Tilbyr 52 000 kvm² marine næringsarealer

Det marine næringsområdet Vikingbase AS på Kvithyll kan nå, med støtte fra omstillingsprogrammet, tilby et bredt utvalg av produkter og tjenester som kan skape store verdier for kommunen. På sine 52 000m² store tomt med direkte adgang til sjøen, tilbyr de produksjonsareal, samt utstyr og styringssystemer for oppdrett til havs og til lands. Området har allerede en etablert infrastruktur, og har store muligheter for videre utbygging.

Bærekraftig havbruk 

Blåskjelloppdretteren Snadder og Snaskum er et annet godt og innovativt eksempel på hvordan omstillingsmidlene kan styrke regionen. I tillegg til å dyrke og selge blåskjell, bruker bedriften det kalkrike avfallet fra produksjonen til å forbedre jordhelsen. Prosjektet er helt nytt og basert på bærekraftige og sirkulærøkonomiske prinsipper. 

Ønsker du å utvikle det marine næringslivet i Indre Fosen? Ta kontakt med oss for å få råd og veiledning, og for å kartlegge om du er aktuell som mottaker av omstillingsmidler.