Bygg og anlegg

Mange av innbyggerne i Indre Fosen drifter eller arbeidet i bygg- og anleggsvirksomheter – derfor er bransjen spesielt viktig i omstillingsarbeidet. Vårt mål er å sikre høy kompetanse om moderne byggteknikker og løsninger, slik at vi blir et attraktivt tilholdssted for både næringsliv og befolkning.

Nytt industriområde på Myra 

Myra industriområde har allerede fått god drahjelp fra Omstillingsprogrammet, blant annet til utvidelse av areal og konseptutvikling i tidlig fase. Til sammen har tre bedrifter gått sammen om å etablere et industriområde over en gammel myr, og aktørene har i dag hvert sitt moderne industribygg på stedet. Målet har først og fremst vært å sikre eksisterende arbeidsplasser og å legge til rette for fremtidig vekst. I dag har XX antall personer sitt virke her. 

Vil du vite mer om samarbeidet mellom Myra industriområde og Indre Fosen satser? Les her.

Samarbeid skaper vekst 

Bygg- og anleggsbransjen i Indre Fosen har snudd det som for få år siden var en negativ utvikling, men enda finnes det mye uutnyttet potensial for prosjektsamarbeid i kommunen, både regionalt og nasjonalt.

Har du en god idé som kan styrke bygg- og anleggsbransjen i Indre Fosen? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å videreutvikle den og søke om omstillingsmidler.