Dette er Indre Fosen satser

Organisasjonen som forvalter midlene i omstillingsperioden har vi kalt for Indre Fosen satser. Vi arbeider målrettet med å utvikle og styrke næringslivet i regionen.

Vårt mandat 

Indre Fosen satser skal jobbe proaktivt for å sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser, vi arbeider med å løfte kompetansenivået i regionen og vi legger til rette for innovasjon i næringslivet. Målet er å sikre lønnsom og langsiktig sysselsetting, og gjøre Indre Fosen attraktivt både for dem som allerede bor her, og for nye innbyggere.

Vi kan hjelpe deg 

Hos oss jobber det dyktige rådgivere med høy kunnskap om næringslivet i kommunen og vi kan bidra med å utvikle gode planer for vekst og økt verdiskapning. Vi samarbeider tett med Innovasjon Norge for å gi deg som sitter på gode ideer som kan styrke Indre Fosen, den beste rådgivningen tilgjengelig. 

Har du spørsmål eller ønsker å bidra? Da vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med oss her.