Tradisjon og innovasjon i industrien

Indre Fosen har lange og sterke tradisjoner i industrien, og derfor skal den være en viktig del av kommunen vår. Nå trenger vi flere prosjekter med potensial for økt innvasjonstakt og større lønnsomhet i næringen.

Verdensledende industrikompetanse

Indre Fosen er den kommunen i Midt-Norge som har størst konsentrasjon av teknologibedrifter i forhold til antallet innbyggere. Hos oss bor noen av verdens ledende eksperter i produktutvikling – og det er vi stolte av. Vår nærhet til Trondheim gir oss også tilgang på noen av de sterkeste kompetansemiljøene i landet, blant annet ved NTNU og Sintef. Sammen med dem arbeider vi for å videreutvikle og innovere industrien. Slik kan vi øke lønnsomheten og skape flere trygge arbeidsplasser.

Industriell totalleverandør

Industriklyngen i Indre Fosen består av rekke industribedrifter i gamle Rissa og Leksvik kommune. De er et godt eksempel på at samarbeid, og et felles ønske om å skape verdier for lokalsamfunnet, er beste vei til suksess. Bedriftene som er en del av klyngen ligger nært hverandre geografisk og jobber også tett sammen i hverdagen. Med sin høye kompetanse og gode samarbeidsmiljøer viser de hva Indre Fosen har av skaperkraft og ambisjoner for fremtiden.

Med omstillingsmidlene skal Indre Fosens industribedrifter befeste sin posisjon som totalleverandører av fremtidsrettet og grønn produksjon. Slik skal vi sørge for trygg og langsiktig verdiskapning for næringslivet og innbyggerne i kommunen.

Ønsker du å bidra i Indre Fosens industrisatsing? Ta kontakt med oss og få veiledning rundt vekstambisjoner, omstilling og gründerskap.