Innovasjon, utvikling og verdiskapning

I Indre Fosen satser mener vi at samarbeid er nøkkelen til suksess. Vi har mang positive erfaringer så langt i omstillingsperioden, men vi er ikke i mål ennå. Vår nærhet til noen av landets mest prestisjefulle utdanningsinstitusjoner gjør oss spesielt godt rustet for å ligge i front på innovasjon og kompetanse. 

Samarbeid med kompetansemiljøer 

For at Indre Fosen skal lykkes med å skape et fremtidsrettet og bærekraftig næringsliv må vi tørre og tenke nytt. Derfor samarbeider vi med noen av de dyktigste kompetansemiljøene i Norge, blant annet ved NTNU og Sintef. Kunnskapsoverføring gir grobunn for nye og lønnsomme måter å arbeide på, for eksempel ved utnyttelse av en industriell tankegang i andre næringer. Nettbaserte reiselivsopplevelser, i form av videopresentasjoner av hotellrom eller live-kamera for laksefiske, er to av mange spennende muligheter. 

Et attraktivt sted å arbeide 

Vårt mål er at Indre Fosen skal være attraktivt, ikke bare for oss som allerede bor her, men også for folk fra andre deler av landet, og ikke minst yngre generasjoner. Det er avgjørende for verdiskapningen, for å møte kompetansebehovet og for at vi skal lykkes med omstillingen.

Har du en god idé? Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å videreutvikle og realisere den.