Lyng Triangel: Suveren markedsleder vil videre

I 35 år har Lyng Triangel i Leksvik vært ubestridt markedsleder på produksjon av hurtigkoblinger for utstyr til landbruksmaskiner. Da avisa Fosna-Folket for et par år siden ville vite suksessoppskriften, svarte daglig leder Tom Erik Dahl: «Omstilling, effektivisering og produktutvikling». Den oppskriften gjelder fortsatt. Nå bruker Lyng Triangel den verdensledende utviklingsstrategien Lean for å automatisere og effektivisere produksjonen ytterligere.

– Omstilling, effektivisering og produktutvikling er oppskriften på å lykkes i industrien, mener Tom Erik Dahl, daglig leder i Lyng Triangel AS.

250 tonn stål går det med når Leksvikbedriften hvert år lager 7 000 Triangel hurtigkoblinger. Hver kobling består av to triangler: Det ene monteres på traktoren, det andre på redskapet. Når det er gjort, kan bonden skifte redskap uten å forlate førersetet. Triangel kan brukes både foran og bak på traktoren, og traktordelen låser seg automatisk til redskapsdelen når løftearmene på traktoren heves. Dermed slipper bonden mange tunge løft. Arbeidsdagen blir tryggere og mer effektiv. Siden 1980-tallet har helse, miljø og sikkerhet blitt stadig viktigere, så Triangelkoblingen er kommet for å bli.

Europeisk standard
Enklere og sikrere kan det ikke bli. Det mener åpenbart det internasjonale
standardiseringsforbundet ISO. De har bestemt at Lyng Triangel sin løsning skal være europeisk standard for 3-punkmonterte redskaper. Triangel hurtigkobling er tilpasset alle frontlastere som finnes på det norske markedet, og flere og flere redskapsprodusenter leverer nå sine redskaper med Triangel integrert i sine redskaper som standard. 

Med den tilsynelatende trygge posisjonen som markedsleder og en ISO-standard om bord ville det vært fristende for noen hver å hvile på sine laurbær. Det gjør ikke Lyng Triangel. Markedslederen vil videre. I samarbeid med andre bedrifter i kommunen og
omstillingsprogrammet i Indre Fosen bruker de den internasjonalt ledende
utviklingsstrategien Lean for å effektivisere produksjonen og utvikle nye produkter.

– Vi håper at vi skal ha et nytt produkt på plass før det har gått fem år, sier Tom Erik Dahl.

I 2019 investerte Lyng Triangel i ny skjæremaskin som gjorde produksjonen mer rasjonell og nøyaktig. Maskinens fulle navn er CombiCut 4001.20PGB plasma skjæremaskin.

Lean-satsing
Det var omstillingsprogrammet som satte i gang Lean-satsingen i Indre Fosen. Programmet la til rette for samarbeid mellom bedriftene, koblet dem til SINTEF og andre kunnskapsmiljø og ga økonomisk støtte til utviklingsprosjektene etter hvert som de kom i gang.
– Med Lean får bedriftene større evne til å omstille seg. Parolen er kontinuerlig forbedring. De får «ryddet opp» i verdikjedene og blir bedre i stand til å ta i bruk nye verktøy og maskiner, sier programleder Thomas Bergo i omstillingsprogrammet i Indre Fosen.
– Det blir avgjørende for konkurransekraften til industrien i Indre Fosen at den greier å omstille seg. Digitalisering, automatisering og robotisering blir snart et spørsmål om være eller ikke være, mener Bergo. 

Thomas Bergo, programleder i omstillingsprogrammet i Indre Fosen.

Bedrifter samarbeider
Lyng Triangel deltar i Lean-satsingen sammen med to andre bedrifter i Indre Fosen, Industriverktøy og CTM Lyng. Dette er den andre Lean-satsingen som omstillingsprogrammet legger til rette for. De fem bedriftene i den første Lean-satsingen (2017—2018) var CNC Produkter, Itab Industrier, IV Group, PTM Industrier og Servi. Ifølge Bergo oppsummerte de sine erfaringer med at denne formen for samarbeid styrker
enkeltbedriftene og er avgjørende for å videreutvikle det lokale industrimiljøet i Indre Fosen.

I 2019, samme høst som de ble med på Lean-satsingen, investerte Lyng Triangel i ny skjæremaskin som gjorde produksjonen mer rasjonell og nøyaktig. På facebook-profilen sin omtalte bedriften investeringen slik: «Automatisering og effektivisering må til skal vi henge med, og det har vi tenkt å gjøre i enda mange år Det vil trygge lokale arbeidsplasser på
kort sikt og forhåpentligvis skape nye arbeidsplasser på lang sikt. Vi satser og har tro på norsk landbruk og industri. Ønsker alle en flott høst»

250 tonn stål går årlig gjennom skjæremaskinen til Lyng Triangel.

Omstillingsprogrammet viktig
– Omstillingsprogrammet har betydd mye for oss. Vi har fått hjelp til å se muligheter for videreutvikling og komme i kontakt med næringshager og offentlige instanser som Innovasjon Norge, forteller daglig leder Tom Erik Dahl i Lyng Triangel. Han mener det er viktig for framtida til Indre Fosen som
industrikommune at programmet blir videreført i en eller annen form.

– Lyng Triangel er en bedrift med praktisk anlagte ansatte som kan stål og sveisearbeid. I dag er vi blitt en nisje, det blir færre og færre bedrifter av vår type. Den utviklingen må vi snu i samarbeid med resten av industrien i kommunen. Vi må produsere mer i Norge, og vi må produsere mer lokalt,
mener Dahl. For egen bedrift mener han utsiktene er gode:

Kontaktflate og kompetanse
– Med et eget produkt som har unike HMS-fordeler som kan bidra til bærekraft i landbruket, ser vi for oss en lys framtid. Vi har vært med på mange omstillinger og markedstilpasninger som gjør at kundene også etter 35 år ser seg tjent med produktet vårt. Det har gitt oss en stor kontaktflate og ansatte
med stor kompetanse innen mekanisk industri som vi håper å kunne utnytte i framtida.

Omstillingsprogrammet har betydd mye
Lillemo forteller at omstillingsprogrammet i Indre Fosen var tidlig ute med å tilby tjenester og muligheter for utvikling i tråd med CTM Lyngs egne strategier.
– Vi har fått bistand til blant annet søknader og utredninger. Programmet har også gitt oss tilgang til kompetanse og tjenester som er viktige for vår utvikling og lønnsomhet framover. Omstillingsprogrammet har betydd mye for oss i CTM Lyng. 

Del: