Myra industriområde

– Vi planla Myra som et område for 15—20 arbeidsplasser. Takket være godt samarbeid mellom tre bedrifter og Omstillingsprogrammet i Indre Fosen kommune er det i dag 50 personer som har sitt virke her, forteller John Egil Vemundstad, daglig leder i VS Bygg. Han var en av initiativtakerne til etableringen av Myra industriområde for snart fem år siden.

Arne Håkon Schei (t.v.), daglig leder i Myra AS, og John Egil Vemundstad, daglig leder i VS Bygg AS, to av initiativtakerne til etableringen av Myra industriområde.

Det var de to bedriftene VS Bygg og Dahle Transport som i 2017 gikk sammen og etablerte industriområdet på ei myr i Stadsbygd sentrum. Et år senere kom Belling Maskin med på laget. Felles for de tre bedriftene var at de trengte mer plass, og at de ønsket å etablere et felles miljø for aktører i bygg- og anleggsbransjen og tilliggende næringer. I dag har de tre bedriftene egne, moderne industribygg på området. 

– Vi ville samle bedriftene i et miljø hvor både eksisterende og nye bedrifter ble gitt mulighet for utvikling. Målet vårt har vært å sikre eksisterende arbeidsplasser og å legge til rette for fremtidig vekst. Innimellom har det vært blytungt å få det til. Men vi nektet å gi opp. I dag ser vi resultatet, sier Vemundstad, som mener at Omstillingsprogrammet i Indre Fosen skal ha en del av æren for suksessen. – Jeg vil skryte av Omstillingsprogrammet for at de har bidratt aktivt til at det ble lettere å realisere prosjektet. De hjalp oss med blant annet utvidelse av areal og konseptutvikling i tidlig fase.

Det første Omstillingsprogrammet og Myra-etablererne gjorde da de startet samarbeidet, var å stille følgende spørsmål: Hvilke behov har de bedriftene som kan tenkes å bli en del av fellesskapet på industriområdet? Så snart de hadde funnet svaret, begynte de å legge til rette for at interesserte bedrifter skulle kunne etablere seg på en rasjonell og kostnadseffektiv måte.  Bygg, infrastruktur og logistikk ble organisert slik at det skulle være enkelt for bedriftene å utnytte stordriftsfordeler og fellestjenester. 

– Samarbeidet har skapt vekst. På de fem årene som er gått siden vi etablerte oss, har den samlede omsetningen for bedriftene på Myra industriområde vokst fra 20 millioner til 60 millioner. Nå har vi lagt en plan for å utvide området. Arealet har vi allerede ervervet, forteller Arne Håkon Schei, daglig leder i Myra AS. Han er ikke i tvil om at fellesskapet på industriområdet har en positiv effekt for verdiskaping og arbeidsplasser.

– Veksten på Myra industriområde er ett av flere bidrag til at bygg- og anleggsbransjen i Indre Fosen har snudd en negativ utvikling, forteller Torbjørn Dahle, prosjektleder i Omstillingsprogrammet i Indre Fosen kommune. Omstillingsprogrammet gikk inn med økonomiske midler i tidlig fase for å sørge for at bedriftene kunne få en rask avklaring på potensialet og eventuelle risikoer i prosjektet. 

– Fordi mange av innbyggerne våre jobber i bygg- og anlegg, er bransjen spesielt viktig for omstillingen av hele kommunen. Vårt mål er å sikre høy kompetanse om moderne byggteknikker og løsninger, slik at vi blir et attraktivt tilholdssted for både næringsliv og befolkning, sier Dahle.  

 

Myra AS

  • Industriområde midt i Stadsbygd
  • Etablert i 2017
  • 50 personer fordelt på 8 bedrifter har sitt virke her  
  • Eiere: VS Bygg Eiendom, Dahle Eiendom og Belling Holding eier 1/3 hver 
  • Daglig leder: Arne Håkon Schei