– Folk vet lite om innovasjonen i næringslivet i Indre Fosen

Trondhjemmerne vet lite om innovasjonen i næringslivet på den andre siden av fjorden, viser en fersk undersøkelse.

– Vi er helt avhengige av et nært samarbeid med Trondheim for å nå målene vi har satt oss. Derfor må vi nå legge mer trykk på å informere trondhjemmerne om alt det spennende som skjer i næringslivet vårt, sier Thomas Bergo, programleder for Omstillingsprogrammet i Indre Fosen. 

Heller ikke folk og politikere i Indre Fosen er særlig godt informert om innovasjonen i næringslivet i kommunen, ifølge Bergo.

– Jeg tror det offentlige ordskiftet om dårlig kommuneøkonomi kan ha skygget for alt det positive som faktisk skjer i næringslivet, sier Bergo. Omstillingsprogrammet som han leder, har stått for gjennomføringen av undersøkelsen. 

Fullt trykk på informasjon
– Det er viktig for oss at både egne innbyggere og trondhjemmerne har kjennskap til alt det spennende utviklingsarbeidet som foregår i bedriftene i Indre Fosen, mener Bergo.

– Samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøene i Trondheim og aktiv interesse og støtte fra egne politikere er kritiske suksessfaktorer for utviklingen av næringslivet vårt. Når Omstillingsprogrammet nå går inn i sitt siste år, må vi sette fullt trykk på å styrke informasjonsarbeidet, sier Bergo.

Trondhjemmerne liker Indre Fosen
Forutsetningene er gode for at folk i Trondheim vil lytte til budskapet fra Indre Fosen. Den ferske undersøkelsen finansiert av Innovasjon Norge viser nemlig også at trondhjemmerne alt i alt har et godt inntrykk av nabokommunen.

– Det er et godt utgangspunkt for den jobben vi må gjøre for å styrke kunnskapen om næringslivet vårt, mener Bergo.  

I undersøkelsen svarer mellom 60 og 70 % av trondhjemmerne «vet ikke» på spørsmålene om næringslivet i Indre Fosen. Resten mener at det er bare middels godt tilrettelagt for nyskaping i næringslivet i kommunen. Trondhjemmerne mener også at det er bare middels attraktivt å drive næring i Indre Fosen.

Alt i alt har 65 % av Trondheims innbyggere et godt eller svært godt inntrykk av Indre Fosen. 43 % sier det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de i løpet av de neste tre årene vil tilbringe fritid i kommunen.

Utnytte mulighetene

– Vi har mange muligheter i Indre Fosen. Vi har en sterk industri- og landbrukshistorie, vi har nærhet til Trondheim by og vi er omgitt av verdifullt natur- og kulturlandskap. Med omstillingsmidlene fra Fylkeskommunen realiserer vi mulighetene til beste for næringslivet og oss som bor her, sier Bergo.

Det var i 2016 Indre Fosen ble en omstillingskommune etter å ha mistet rundt 250 arbeidsplasser på ett år. Målet for omstillingen er å skape og sikre 350 arbeidsplasser innen utgangen av 2022. 

Kontakt
Thomas Bergo, programleder for omstillingsprogrammet i Indre Fosen. Tlf. 464 25 753

Del: