Inviterer Fosen-bedrifter til felles løft for bærekraft

Sentrale utviklingsaktører i Fosen går nå sammen om et nytt kompetansetilbud til næringslivet. 7.-8. juni arrangeres to fagdager for bærekraft og samfunnsansvar –Vi ønsker at flere bedrifter får øynene opp for mulighetene som ligger i det grønne skiftet, forteller Thomas Bergo, leder for omstillingsprogrammet i Indre Fosen.

Omstillingsprogrammet i Indre Fosen, Nord-Fosen utvikling, Fremtidens Industri og Næringsforeninga i Trondheimsregionen skal bidra til at næringslivet på Fosen satser hardere på bærekraft og samfunnsansvar. Her representert ved Torbjørn Dahle (t.v) og Thomas Bergo i omstillingsprogrammet i Indre Fosen og Tore Brattgjerd i Nord-Fosen Utvikling. Foto: Roy Strømsnes / Strømsnes Røe.


Utviklingsaktørene i Fosen ønsker å samle næringslivet i Fosen til et kompetanseløft for bærekraft. Bak initiativet står omstillingsprogrammet i Indre Fosen, Nord-Fosen Utvikling, Fremtidens industri (FI) og Næringsforeninga i Trondheimsregionen (NiT Indre Fosen). De nye fagdagene for bærekraft blir i første omgang gjennomført i Stadsbygd og i Osen, med tilnærmet likt program begge steder.


Bærekraft som konkurransefortrinn
–Bærekraft har betydning uansett hvilken bransje du er i. Her handler det om å holde seg i «gamet» når spillereglene endres, forteller Ingunn Rokseth, daglig leder i NiT Indre Fosen.


Dette støttes av Thomas Bergo, programleder for omstillingsprogrammet i Indre Fosen. Han mener de globale megatrendene rundt bærekraft og samfunnsansvar har skapt et enormt omstillingsbehov på veldig kort tid.


–Bedriftene står ovenfor tøffe krav og forventninger til bærekraftig forretningsdrift, både fra kundene og fra de som setter rammebetingelsene. Bedrifter som tar bærekraft på alvor får et konkurransefortrinn, mens de som ikke følger med i timen står i fare for å miste markedsandeler, mener Bergo.


Lav bevissthet rundt bærekraft og samfunnsansvar
Sparebank 1 SMNs årlige undersøkelse blant 600 bedriftsledere i Midt-Norge støtter påstanden om at mange bedrifter ikke har et bevisst forhold til bærekraftig utvikling, og kanskje ikke helt anerkjenner viktigheten av det. Undersøkelsen viser at bare én av tre bedrifter i Midt-Norge forventer at bærekraft vil bidra til økt lønnsomhet de neste fem årene.


Tore Brattgjerd, daglig leder i Nord-Fosen Utvikling, mener næringslivet på Fosen har alle forutsetninger for å lykkes med bærekraftig omstilling, men at det krever innsats.


–Industrien på Fosen har kompetanse i verdensklasse og det skjer mye knyttet til teknologi, sirkulærøkonomi og forretningsutvikling. Likevel ser vi at det er strekk i laget når det kommer til bærekraft. Vi trenger mer samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av bransje og lokal geografi. Derfor er det viktig for oss at disse fagdagene også blir effektive nettverksarenaer, sier Brattgjerd.


Ledende fagpersoner og beste praksis fra lokale bedrifter
Fagdagene arrangeres i samarbeid med rådgivingsselskapet Strømsnes Røe AS, som står ansvarlig for det faglige innholdet. Det blir en rekke presentasjoner fra lokale Fosen-bedrifter som deler sine erfaringer fra eget arbeid med bærekraft. På programmet står også kjente navn som Petter Gulli, som er en av Norges fremste eksperter på området. Han vil dele sine betraktninger om utfordringer og muligheter i bærekraftens tid.


– Målet vårt med disse dagene er å inspirere og motivere bedriftene på Fosen til å starte sin egen bærekraft-reise. Dette mener vi er et viktig bidrag økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i årene som kommer, sier Bergo.

 

 

Les mer og meld deg på her: https://www.visatser.no/fagdag-baerekraft/

Del: