Ønsker batterifabrikken velkommen!

Rødsjø er midt i blinken for fabrikken.

Ei stor tomt, tilgang på fornybar energi, mulighet for bærekraftig transport, tilgang på kompetent bemanning og industri- og næringsvante støttetjenester. Dette er bare noen av grunnene til at batterifabrikken bør etableres på Fosen.

Panasonic, Equinor og Hydro ser på muligheten for å etablere en batterifabrikk i Norge. Derfor har de bedt kommunene komme med forslag til mulige tomt. Indre Fosen kommune har nå sendt sitt prospekt.

Hos oss ligger alt til rette for en slik fabrikk, sier leder av omstillingsprogrammet i kommunen, Thomas Bergo.

Da vi leste utlysningen var vi ikke i tvil om at Rødsjø er midt i blinken, legger han til.

 

Batterifabrikken illustrasjon

Stor tomt

I invitasjonen er det listet opp en rekke kriterier. Det kreves blant annet ei stor tomt, tilgang til effektiv og mest mulig bærekraftig transport, og infrastruktur og lokale tjenester for arbeidsstyrken på rundt 2000 personer.

Fosen som region er godt rustet til å ta imot en slik batterifabrikk. Vi har ei tomt på Rødsjø på rundt 400 dekar. Denne kan senere utvides til rundt 1200 dekar, sier Bergo.

I tillegg vil en fabrikk på Rødsjø ha god tilgang på fornybar energi.

Ikke langt unna ligger også Europas største vindkraftprosjekt på land, Storheia Vindpark. Den har en produksjon på over 1000 MW grønn og kortreist strøm. Det er planlagt en kraftlinje i umiddelbar nærhet til tomten, med mulighet for å sette opp egen transformatorstasjon dersom det etableres batterifabrikk, sier Bergo.

Industritung historie

Indre Fosen kommune har Midt-Norges største konsentrasjon av teknologibedrifter i forhold til innbyggertall, og huser flere bedrifter som er ledende innen sine bransjer. Bergo mener dette gjør regionen godt rustet til å ta imot en batterifabrikk.

Vi er en kommune med en industritung historie. Industrien har dype røtter i lokalsamfunnet gir tilgang til kompetent bemanning og industri- og næringsvante støttetjenester, sier Bergo.

I sitt prospekt trekker kommunen også fram nærheten til Trondheim, NTNU og SINTEF, at det er god kommunikasjon over fjorden, og at det på Fosen er flere tettsteder og god tilgang til servicefunksjoner og ulike fritidstilbud.

Dersom batterifabrikken blir lagt til Rødsjø, får de et område som er godt tilrettelagt for både ansatte, produksjonen og transport til og fra fabrikken. Rødsjø bør derfor være et meget godt alternativ for Panasonic, Equinor og Hydro, sier Bergo.

Ta gjerne kontakt med Thomas Bergo for mer informasjon.

Kontaktinformasjon: 464 25 753 thomas.bergo@indrefosen.kommune.no

Del: