– Folk i Indre Fosen er ikke fornøyd med måten kommunen blir ledet på

Et stort flertall av innbyggerne i Indre Fosen mener kommunen forvalter midlene sine på en dårlig måte. I tillegg mener nesten 40 % at kommunen ikke bidrar til en bærekraftig utvikling. Det går fram av en fersk spørreundersøkelse finansiert av Innovasjon Norge. – Dette er en situasjon vi ikke er stolte av. Vi må arbeide systematisk for å gjenvinne innbyggernes tillit, sier kommunedirektør Kjetil Mjøsund i Indre Fosen.

Trives likevel
Selv om de er misfornøyde med kommuneledelsen, har innbyggerne likevel mye godt å si om det å bo og tilbringe fritid i Indre Fosen. Og ikke minst: De mener frivillig sektor utgjør en positiv kraft i lokalsamfunnet. Men misnøyen med måten kommunen ledes på, gjør at innbyggernes samlede inntrykk av kommunen er dårlig. Halvparten av innbyggerne har et svært dårlig inntrykk av måten kommunen forvalter midlene sine på.

Tillit er avgjørende
I en kommentar til undersøkelsen sier kommunedirektør Kjetil Mjøsund at tillit er en avgjørende faktor for å bygge en god relasjon til innbyggere.

– For å bygge et fremtidig godt omdømme, må vi gjenvinne tilliten blant innbyggerne og dem som er avhengige av kommunens tjenester, sier Mjøsund.

Han vil ha all oppmerksomhet på kvalitet på tjenestene kommunen leverer.

– Målsettingen er tjenester og service på et nivå der brukerne opplever at de får den hjelpen de trenger på en profesjonell måte.

I skyggen av dårlig økonomi
Innbyggerne mener også at det i liten grad er lagt til rette for nyskaping i næringslivet i kommunen.

– Jeg tror det offentlige ordskiftet om dårlig kommuneøkonomi kan ha skygget for alt det positive som faktisk skjer i næringslivet, sier Thomas Bergo, programleder for Omstillingsprogrammet i Indre Fosen. Programmet har stått for gjennomføringen av undersøkelsen.

Mer informasjon
Bergo tror mer kunnskap om tiltakene for å fremme nyskaping i næringslivet, ville gitt innbyggerne en mer positiv oppfatning.

– Nå må vi sette fullt trykk på å informere innbyggerne, både i Indre Fosen og i Trondheim. På samme måte som vi er helt avhengige av et nært samarbeid med Trondheim for å nå målene vi har satt oss, trenger vi støtte fra folket i Indre Fosen, mener Bergo.

Det var i 2016 Indre Fosen ble en omstillingskommune etter å ha mistet rundt 250 arbeidsplasser på ett år. Målet for omstillingen er å skape og sikre 350 arbeidsplasser innen utgangen av 2022.

Utnytte mulighetene
– Vi har mange muligheter i Indre Fosen. Vi har en sterk industri- og landbrukshistorie, vi har nærhet til Trondheim by og vi er omgitt av et verdifullt natur- og kulturlandskap. Man skal vi lykkes, må folket i vår egen kommune og i Trondheim vite hva vi gjør til beste for næringslivet og oss som bor her, sier Bergo. – Det er de som skal utnytte mulighetene.

Kontakt
Kjetil Mjøsund, kommunedirektør i Indre Fosen, tlf. 950 30 944
Thomas Bergo, programleder for omstillingsprogrammet i Indre Fosen, tlf. 464 25 753

Del: