Har skapt 237 nye arbeidsplasser i Indre Fosen

Indre Fosen har arbeidet målrettet med omstilling siden 2016, og nå vises innsatsen på bunnlinja. Den negative trenden er snudd og næringslivet er i vekst.

I tillegg til mange nye arbeidsplasser har organisasjonen som forvalter omstillingsmidlene, Indre Fosen satser, bidratt til å igangsette 118 verdiskapende prosjekter. Så langt har de delt ut mer enn 14 millioner kroner, som i tur har utløst over 60 millioner i næringslivsinvisteringer.

Nå ser vi hvilke krefter som bor i Omstillingsprogrammet og hvor viktig det er for å styrke og utvikle lokalt næringsliv i Norge. 237 nye arbeidsplasser oversettes til 237 mennesker som kan bo og arbeide trygt i Indre Fosen,

sier Thomas Bergo, leder for Omstillingsprogrammet i Indre Fosen kommune.

Styrket helsevirksomhet

Blant bedriftene som har fått støtte fra Omstillingsprogrammet er Unicare Helsefort, et rehabiliteringsforetak med base i Indre Fosen. De hadde ambisjoner om vekst, utvikling og nyskaping for å sikre en stabil og lønnsom drift.

Vi har gjennomført en forstudie der hovedmålet var å sikre de eksiterende arbeidsplassene og finne nye satsningsområder som kan skape flere arbeidsplasser i fremtiden. Det har vi lykkes med, og nå er vi i gang med å utarbeide ny søknad til Omstillingsproogrammet for å gå videre til et forprosjekt,

sier Vidar Johansen, daglig leder i Unicare Helsefort.

På sikt regner bedriften med å skape mellom fem og ti nye arbeidsplasser i kommunen.

En viktig sparringspartner

Thomas Bergo er klar for å ta fatt på siste halvdel av omstillingsperioden. Nå skal flere gode prosjekter løftes opp og fram.

Vi kan hjelpe bedrifter med mye mer enn penger, og i årene fremover mot 2023 skal vi fokusere på gode møteplasser, kompetanseheving og veiledning i bruk av virkemiddelapparatet. Vi oppfordrer alle med gode, verdiskapende prosjekter i Indre Fosen til å ta kontakt med oss,

sier Thomas Bergo.

Del: