Indre-Fosen-satser-logo

Nyskaping og vekst i Indre Fosen

Visatser.no er Indre Fosen kommunes næringsportal. Her finner du veiledninger, informasjon og gode råd til deg som ønsker å starte noe nytt eller utvikle en eksisterende bedrift. 

Trykk på knappen for informasjon og veiledning skreddersydd til din situasjon.

Trykk på knappen for å lese mer om visatser.no. Et tilbud fra Indre Fosen kommune.

Kurs og aktiviteter

5.

september

Konferanse

Næringskonferansen 2019

Sted: Leksvik Kultursal, Indre Fosen

Veiledning og informasjon

Ved å trykke på en av knappene nedenfor finner du nyttig informasjon relatert til næringsutvikling. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner det du leter etter.

Ønsker du å starte en bedrift eller har du nylig startet en bedrift? Her finner du nyttig informasjon og linker.

Her finner du informasjon for alle eksisterende bedrifter, foretak, skog- og landbruk.

Indre-Fosen-satser-logo

For å gjøre det enkelt for det lokale næringslivet er alle støtteapparat ut mot næringslivet på Indre Fosen samlet under navnet Indre Fosen satser. Visatser.no er et samarbeid mellom Næringsavdelinga og Omstillingsprogrammet i Indre Fosen kommune.

Næringsavdelinga

Næringsavdelinga er en del av Indre Fosen kommune. Næringsavdelinga skal ta seg av utviklingsoppgaver knyttet til samfunnsbygging, bolyst, bygdeutvikling, landbruk og utmark, stedsutvikling, boligtomter, fiber m.m. Næringsavdelinga skal også håndtere de lovpålagte oppgavene innenfor jordbruk, skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning og miljø

Omstillingsprogrammet

Indre Fosen kommune er en omstillingskommune som satser. I perioden 2017-2022 skal omstillingsprogrammet stimulere og bidra til at 350 nye arbeidsplasser blir skapt i kommunen. 

Omstillingsprogrammet er en ekstraordinær innsats som skal bidra til en mer variert og robust næringsstruktur som igjen vil gi en tryggere fremtid for arbeidstakerne i kommunen. Indre Fosen kommune gjennomfører programmet i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Fylkeskommunen. Hvis du ønsker støtte fra omstillingsprogrammet, ta kontakt med oss. 

 

Les mer om omstillingsprogrammet her

Nye arbeidsplasser skapt
Måloppnåelse 55%

Næringslivet i Indre Fosen

Næringslivet i Indre Fosen består av alle slags bedrifter. Vi har alt fra gründere til etablerte hjørnesteinsbedrifter som har bidratt til lokalsamfunnet i mange tiår.

Vi må ta vare på næringslivet vårt. Det er de som sikrer at hjulene går rundt. Det er de som gir arbeidsplasser. Det er de som gjør det mulig for ungdommen å flytte hjem til bygda de kom fra. Det er de som skaper vekst.

Det er alltid en risiko for at en bedrift kan gå konkurs. Hvis en hjørnesteinsbedrift går konkurs gir det katastrofale konsekvenser for lokalsamfunnet. Ved å stimulere til vekst i små og mellomstore bedrifter, samt legge til rette for nyskapning og teknologi vil næringslivet i Indre Fosen være i bedre stand til å takle slike katastrofer.

Tusen takk til alle bedrifter, gründere, bønder, fiskere og flere som jobber for Indre Fosen sin fremtid.

Aktuelt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på nyheter i næringslivet i Indre Fosen. 

Skriv inn din e-postadresse under. 

Kontakt oss