Koronahjelp

Nyskaping og vekst i Indre Fosen

Visatser.no er Omstillingsprogrammet for Indre Fosen sin nettside. Les mer om hva Omstillingsprogrammet kan hjelpe din bedrift med, eller ta direkte kontakt med oss hvis du ikke finner svar på dine spørsmål.

Omstillingsprogrammet

Nye arbeidsplasser skapt
Måloppnåelse 67%

Idè

Har du en idé som kan skape arbeidsplasser og vekst?

Prosjekter

Under ser du et utvalg prosjekter som har fått støtte fra Omstillingsprogrammet. 

Aktiviteter og arrangementer

21.

november

Arrangement

Fagdag: Offentlige anskaffelser - dette må du vite

Sted: Museet Kystens Arv

Ressurser

Omstillingsprogrammet er et ekstraordinært tiltak for Indre Fosen kommune. Som bedrift har du også tilgang på ordinære ressurser, og de vil være tilgjengelig også etter Omstillingsprogrammet er ferdig:

Indre Fosen kommune har en egen næringsavdeling som jobber for næringslivet.

 

FI drifter Næringshagen, samt flere næringsklynger.

 

Indre Fosen Invest ble etablert i 2013 for å drive næringsutvikling gjennom deltakelse i andre selskaper med kapital og kompetanse. Selskapet skal være en langsiktig aktør, men over tid ha positiv avkastning på investert kapital.

Næringslivet i Indre Fosen

Næringslivet i Indre Fosen består av alle slags bedrifter. Vi har alt fra gründere til etablerte hjørnesteinsbedrifter som har bidratt til lokalsamfunnet i mange tiår.

Vi må ta vare på næringslivet vårt. Det er de som sikrer at hjulene går rundt. Det er de som gir arbeidsplasser. Det er de som gjør det mulig for ungdommen å flytte hjem til bygda de kom fra. Det er de som skaper vekst.

Det er alltid en risiko for at en bedrift kan gå konkurs. Hvis en hjørnesteinsbedrift går konkurs gir det katastrofale konsekvenser for lokalsamfunnet. Ved å stimulere til vekst i små og mellomstore bedrifter, samt legge til rette for nyskapning og teknologi vil næringslivet i Indre Fosen være i bedre stand til å takle slike katastrofer.

Tusen takk til alle bedrifter, gründere, bønder, fiskere og flere som jobber for Indre Fosen sin fremtid.

Kontaktinformasjon

E-post: visatser@indrefosen.kommune.no
Tlf.: 93 87 00 94

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Vi er på Facebook

Vi oppdaterer jevnlig vår Facebook-side med nyheter: