Nyskaping og vekst i Indre Fosen

Indre Fosen fikk i 2017 omstillingsstatus. Omstillingsprogrammet i Indre Fosen skal i løpet av seks år jobbe målrettet for å skape flere robuste bedrifter der innovasjon og nyskaping, kompetanse og fremtidsoptimisme står i sentrum.

Vårt mål er 350 nye og sikrede arbeidsplasser innen utgangen av 2022, og vi er  godt i gang. 

Nye og sikrede arbeidsplasser
93%

327 av 350

Igangsatte prosjekter
196


Bevilget 19,4 millioner
i prosjektstøtte, som har utløst prosjekter for 104,2 millioner i næringslivet

Rødsjø er midt i blinken for fabrikken. Ei stor tomt, tilgang på fornybar energi, mulighet for bærekraftig transport, tilgang på kompetent bemanning og industri-
Siden koronapandemien kom til Norge har Indre Fosen Satser hatt ett mål for øyet: Å styrke næringslivets utviklingsevne. Med stor entusiasme og pågangsmot for
Indre Fosen har arbeidet målrettet med omstilling siden 2016, og nå vises innsatsen på bunnlinja. Den negative trenden er snudd og næringslivet er i