Nyskaping og vekst i Indre Fosen

Indre Fosen fikk i 2017 omstillingsstatus. Omstillingsprogrammet i Indre Fosen skal i løpet av seks år jobbe målrettet for å skape flere robuste bedrifter der innovasjon og nyskaping, kompetanse og fremtidsoptimisme står i sentrum.

Vårt mål er 350 nye og sikrede arbeidsplasser innen utgangen av 2022, og vi er  godt i gang. 

Nye og sikrede arbeidsplasser
97%

340 av 350

Igangsatte prosjekter
228


Bevilget 20,9 millioner
i prosjektstøtte, som har utløst prosjekter for 113,9 millioner i næringslivet

– Gadus settefiskanlegg på Stadsbygda blir hjertet i vår satsing på høykvalitets oppdrettstorsk produsert i Norge. Det sier Falk Daniel Øveraas, samfunns- og myndighetskontakt
To godt besøkte fagdager om bærekraft og samfunnsansvar ble gjennomført i Osen og Stadsbygd denne uken. Engasjerte deltakere fra næringsliv og det offentlige fikk
I 35 år har Lyng Triangel i Leksvik vært ubestridt markedsleder på produksjon av hurtigkoblinger for utstyr til landbruksmaskiner. Da avisa Fosna-Folket for et