Nyskaping og vekst i Indre Fosen

Indre Fosen har omstillingsstatus. Siden 2017 har vi jobbet målrettet for å skape flere robuste bedrifter der nyskaping, kompetanse og fremtidsoptimisme står i sentrum.

Vårt mål er 350 nye og sikrede arbeidsplasser innen utgangen av 2022, og vi er allerede godt i gang. 

Nye og sikrede arbeidsplasser
87%

306 av 350

Igangsatte prosjekter
163

16,8 millioner
i prosjektkostnader som har utløst 98,3 millioner i næringslivet

Rødsjø er midt i blinken for fabrikken. Ei stor tomt, tilgang på fornybar energi, mulighet for bærekraftig transport, tilgang på kompetent bemanning og industri-
Siden koronapandemien kom til Norge har Indre Fosen Satser hatt ett mål for øyet: Å styrke næringslivets utviklingsevne. Med stor entusiasme og pågangsmot for
Indre Fosen har arbeidet målrettet med omstilling siden 2016, og nå vises innsatsen på bunnlinja. Den negative trenden er snudd og næringslivet er i