Leira Bil AS

Hva var bakgrunn for prosjektet dere søkte støtte til? 

Prosjektet var et todelt elbilprosjekt, som gikk ut på å markedsføre El og Plug-in hybrid biler i et «showroom», samt opparbeide kunnskap på verksted om reparasjon og vedlikehold av elbiler. Bakgrunn for prosjektet var å imøtekomme en økt etterspørsel etter elbiler, markedsføre til en yngre kundegruppe og kompetansebygging rundt reparasjon og vedlikehold av elbil.

Hva var hovedmålet for prosjektet? 

Hovedmålet med prosjektet var å ta en større andel av elbilmarkedet, og å bygge viktig kompetanse på elbiler for å være forberedt på økt etterspørsel både for verksted og salg.

Hvordan har prosjektet bidratt til utviklingen av bedriften?

Vi ansatte Gøran Askim i en midlertidig prosjektstilling for å utvikle dette prosjektet. Gøran har vært en viktig ressurs for Leira Bils utvikling i det siste året.

Hvor mange arbeidsplasser har prosjektet bidratt til? 

Gøran har imponert oss, og selv om prosjektet ble avsluttet i begynnelsen av 2019, har vi ansatt Gøran i fast stilling som markedsføringsansvarlig for Leira Bil. Vi har også drevet god kursing og opplæring av en lærling på elbil.

Kontaktinformasjon

Leira Bil AS

Leder avd. Rissa

geir.hermstad@leirabil.no

73859080

Del: