Hjellup Fjordbo

Hva var bakgrunnen for prosjektet dere søkte støtte til?

Etter raset i Trondheimsfjorden utenfor Hjellup Fjordbo sommeren 2018, fikk vi pålegg om å bygge en rørspun-vegg mot sjøen for å sikre anlegge mot senere ras. For å få dette til å gå opp økonomisk, søkte vi støtte fra lokale aktører, blant annet Omstillingsprogrammet.  

Hva var hovedmålet for prosjektet?

Hovedmålet var å kunne gjenåpne Hjellup Fjordbo AS for drift igjen etter raset.  

Hvordan har prosjektet bidratt til utviklingen av bedriften?

Bidraget fra blant annet Omstilingsprogrammet bidro til at vi sommeren 2019 kunne gjenåpne driften av Hjellup Fjordbo AS.  

Hvor mange arbeidsplasser har prosjektet bidratt til?

1 – 2 arbeidsplasser.

Kontaktinformasjon

Marit E. Hjellup

maretnan@online.no

971 25 272

Del: