Hvordan søker jeg om omstillingsmidler?

Omstillingsprogrammet støtte prosjekter som bidrar til utvikling og arbeidsplasser i Indre Fosen. Prosjektet bør være i en tidlig fase, og midlene skal først og fremst brukes til å undersøke om det er hold i ideen din og hvilke resultater prosjektet kan gi. Du kan også få støtte til å planlegge gjennomføringen av et prosjekt.

Ta kontakt med oss

Vi ønsker å høre fra deg så tidlig som mulig. Ta kontakt med oss så vi kan vurdere din ides potensial og gi deg råd om hvordan du kan planlegge, søke om og gjennomføre prosjektet.

Avklar om ideen er god nok 

Etter at du har kontaktet oss ser vi sammen på hva som er det beste for prosjektet ditt. Vi hjelper deg gjennom virkemiddelapparatet og vurderer muligheter og veier videre.

Lag en prosjektplan

Når vi har kartlagt en retning for ideen din, må du fylle ut en prosjektplan. I planen skal du blant annet beskrive mål for prosjektet, samt hvordan det skal gjennomføres og organiseres. Den skal også inneholde en oversikt over hvor lang tid dere trenger og hvordan prosjektet skal finansieres. For å lage prosjektplan bruker vi en metode som heter prosjektlederprosessen, eller PLP. 

Send inn din søknad

Til slutt sender du prosjektplanen og søknaden din til Indre Fosen satser. Hvem som bestemmer hva svaret på søknaden blir, avhenger av innholdet og søknadsbeløpet. 

Last ned maler for prosjektplaner og rapportering