Unicare Helsefort

Hva var bakgrunn for prosjektet dere søkte støtte til? 

Unicare Helsefort er en relativt nyoppstartet aktør innenfor spesialisert rehabilitering i regionen. Vi har samtidig ambisjoner om vekst, utvikling og nyskaping for fremtiden. Bakgrunnen for prosjektet var å identifisere hva vi skulle gjøre for å sikre god drift og vurdere våre utviklingsmuligheter.

Hva var hovedmålet for prosjektet? 

Vi har nå gjennomført en forstudie der hovedmålet var å finne satsningsområder for å sikre de allerede etablerte arbeidsplassene vi har i dag og finne nye satsningsområder som kan skape flere arbeidsplasser i fremtiden.

Hvordan har prosjektet bidratt til utviklingen av bedriften? 

Gjennom strukturert arbeid med bruk av PLP-metodikken har prosjektet avdekt hvilke satsningsområder som bør prioriteres. Dette har gjort at bedriften nå står sterkere rigget for fremtidig prosjektgjennomføring.

Hvor mange arbeidsplasser har prosjektet bidratt til? 

Vi har foreløpig bare gjennomført første fase av prosjektet, men vi er i gang med å utarbeide ny søknad til omstillingsprogrammet  for å gå videre til et forprosjekt. Det langsiktige målet er, i tillegg til å sikre de eksisterende arbeidsplassene, å skape 5-10 nye arbeidsplasser tilknyttet Unicare Helsefort.

Kontaktinformasjon

Vidar Johansen

Vidar.johansen@unicare.no

977 80 77

Del: