Submerged AS

Submerged jobber med utvikling av en sensorplattform for effektiv overvåking av lakselus og biomasse. Bedriften har adresse i Rissa og har to ansatte.

Hva var bakgrunn for prosjektet dere søkte støtte til?

Bakgrunnen var at det nyoppstartede selskapet Submerged AS trengte finansiering for å utvikle en prototype for utvikling av en ny sensor for oppdrettsnæringen.

Hva var hovedmålet for prosjektet?

Målet var å få utviklet prototype og få testet teknologien i sjøen. Dette gav grunnlag for et videre kommersialiseringsprosjekt støttet av Innovasjon Norge. Det jobbes i dag med validering av teknologien.

Hvordan har prosjektet bidratt til utviklingen av bedriften?

Prosjektet og støtten fra Omstillingsprogrammet har vært avgjørende for at selskapet i dag har kunnet satse mot teknologiutvikling for akvakultur.

Hvor mange arbeidsplasser har prosjektet bidratt til?

2 arbeidsplasser.

Kontaktinformasjon

Håvard Lein Braa

havard@submerged.no

950 70 175

Del: