Servi AS

Hva var bakgrunn for prosjektet dere søkte støtte til? 

Identifisere markedet for Servi i UK, og etablere en strategiplan for vekst der for produkter produsert i Rissa.

Hva var hovedmålet for prosjektet? 

Økt omsetning i UK på sikt. Sikre arbeidsplasser (øke) og fordele risiko ved å få flere markeder (føtter) å stå på. Vi er midt i prosjektet og har et medlemskap i UT-Prosjektet som er et selskap støttet av Innovasjon Norge, BDO, Sparebank 1 SMN, E.C Dahls Eiendom og flere mindre partnere og medlemsbedrifter som jobber for å øke sine inntekter internasjonalt, skaffe nye kunder og utvide nettverket i forhold til salg- og markedsføringsaktiviteter. I tillegg har vi engasjert et konsulentselskap i UK som jobber med å identifisere marked potensialet innenfor sektorene offshore, marine, havbruk og industri for Servi sine produkter.

De jobber nå med å konkretisere potensielle kunder og konkurrenter som vil resultere i en rapport med anbefalinger basert på vår spesifikasjon og ønsker. Denne rapporten skal være ferdig til jul og på bakgrunn av dette vil Servi etablere en strategi for videre satsing for å øke omsetning ved å jobbe oss målrettet mot de markedene og kundene med størst potensiale.

Hvordan har prosjektet bidratt til utviklingen av bedriften? 

Positivt. Den jobben som gjøres nå gjør at vi får et solid grunnlag for videre arbeid vi har stor tro på at vil bidra til at vi kommer raskere i inngrep der borte og reduserer risikoen for å mislykkes betydelig.

God planlegging er slik vi erfarer den viktigste oppskriften til suksess.

Hvor mange arbeidsplasser har prosjektet bidratt til? 

Foreløpig ingen, men på sikt har vi tro på en omsetningsøkning som vil kreve 2-5 nye arbeidsplasser i Rissa over en 2-3 års periode.

Kontaktinformasjon

Knut Einar Askim

VP Energy, Aquaculture & International Sales

knut.einar.askim@servi.no

920 28 768

Del: