Reins Kloster

Hva var bakgrunn for prosjektet dere søkte støtte til? 

Støtte til kostnader i forbindelse med merkevarebygging av Reins Kloster gjennom deltagelse på festivaler sommeren 2018 (6-7stk)

Hva var hovedmålet for prosjektet? 

Bygge merkevaren og markedsføre bedriften, møte nye og eksisterende kunder.

Hvordan har prosjektet bidratt til utviklingen av bedriften? 

Tilskuddet bidro til deltagelse på flere av festivalene, vi ville ha dratt på noen uansett. Deltagelse på festivaler er svært viktig for oss da det ellers ikke er lov til å markedsføre alkohol i Norge.

Hvor mange arbeidsplasser har prosjektet bidratt til? 

Sikret eksisterende arbeidsplasser.

Kontaktinformasjon

Hans H. Horneman

hans@reinskloster.no

+47 913 61 730

Del: