Leksvik Industrimekanikk AS

Leksvik Industrimekanikk AS er en bedrift etablert i 2011 med tilholdssted på Hammerberget Industriområde i Leksvik. Bedriften er en innovativ industribedrift med ledende kompetanse innen automasjon og maskinering, og har 14 ansatte.

Hva var bakgrunn for prosjektet dere søkte støtte til?

Bakgrunnen var at vi kom i kontakt med en ny kunde som hadde behov for å få etablert en ny produksjon av et produkt som passet oss godt og vi hadde for få egne produkter fra før.

Hva var hovedmålet for prosjektet?

Hovedmålet med støtten til prosjektet var å sikre at vår bedrift hadde mulighet til å få en god tilrettelegging og lønnsomhet i denne produksjonen fra dag 1. Når vår kunde da samtidig får et akseptabelt tilbud på denne produksjonen så er dette med å sikre at produktet kan lages i vår kommune i lang tid fremover.

Hvordan har prosjektet bidratt til utviklingen av bedriften?

Prosjektet har bidratt til å styrke oss på flere felt og gitt oss erfaring i å tilrettelegge og samarbeide med mål om å yte god service til en ny kunde. Vi mener også det er viktig for oss å ha oppnådd et godt og langsiktig samarbeid med en kunde som jobber innen feltet energiforsyning.

Hvor mange arbeidsplasser har prosjektet bidratt til?

I prosjektperioden har vi ansatt 1 ny fast ansatt mekaniker i 100% stilling og tatt inn 1 ny lærling som CNC operatør. 

Kontaktinformasjon

Helge Aanonli

helge@industrimekanikk.as

41 06 26 23

Del: