Fosen Trapp & Interiør AS

Fosen Trapp og Interiør har etablert seg i det innholdsrike snekkerverkstedet ved Skavelmyra, Vanvikan. Der har de fullt utstyrt verksted hvor de produserer både i stor og liten skala. Bedriften leverer både til privatmarkedet og byggevaremarkedet, og har syv ansatte.

Hva var bakgrunn for prosjektet dere søkte støtte til?

Hjelp til oppstart av snekkerverksted.

Hva var hovedmålet for prosjektet?

Å få litt økonomisk bistand i oppstartfasen.

Hvordan har prosjektet bidratt til utviklingen av bedriften?

Fikk brukt litt ekstra tid for å finne underleverandører.

Hvor mange arbeidsplasser har prosjektet bidratt til?

 I utgangspunktet har ikke dette prosjektet skapt noen arbeidsplasser.

Kontaktinformasjon

Jostein Kimo

post@fosentrapp.no

915 89 708

Del: