Fosen Industriforum – Rekruttering til Industrien

Fosen Industriforum er et fellesskap av industribedrifter med spisskompetanse innen alt fra metall- og plastbearbeiding via produksjon av ulike verktøy, til produksjon av avansert elektronikk og skip. Vi representerer 30 bedrifter med til sammen over 1000 ansatte, og med en total omsetning på over 2 milliarder NOK.

Hva var bakgrunnen for prosjektet dere søkte støtte til?
Næringslivet i Indre Fosen opplever utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig med kompetent arbeidskraft. Dette er spesielt en utfordring i forhold til CNC-operatører, men også andre fagfelt innen industrien. Det ble derfor etter initiativ fra en gruppe medlemsbedrifter etablert et samarbeid om rekruttering. Som et resultat ble det satt i gang et prosjekt i samarbeid mellom Fosen Industriforum (MSP AS, Servi AS, Fosen Yard, CNC Produkter, Industriverktøy, CTM Lyng, Itab), Johan Bojer VGS, OTEK og Omstillingsprogrammet.

Hva var hovedmålet for prosjektet?
Målet med prosjektet er å sikre tilstrekkelig kompetent arbeidskraft til industrien i Indre Fosen og vise de mange yrkesmulighetene i bransjen.

Hvordan har prosjektet bidratt til utviklingen av bedriften?
Gjennom 2019 har det vært gjennomført en rekke aktiviteter for å jobbe målrettet og konkret med rekruttering til industrien. Bedriftsbesøk, sosiale medier, erfaringsutveksling med Verdal og bedre kontakt med skolen har vært viktig for å gjøre yrkesmulighetene i lokalt næringsliv bedre kjent. I 2020 fortsetter jobben for å sikre tilstrekkelig arbeidskraft og kompetanse for framtida.

Hvor mange arbeidsplasser har prosjektet bidratt til?
Ingen direkte i prosjektet.

Prosjektleder:
Ingunn Rokseth
Ingunn.rokseth@indrefosen.kommune.no

Kontaktinformasjon

Kristoffer Fjeldvær

Kristoffer.fjeldvaer@gmail.com

416 05 507

Del: