Hva kan jeg søke om midler til?

Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle en virksomhet i Indre Fosen kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene. Kravet er at tiltaket dere ønsker å utvikle faller inn under Indre Fosen utviklings tre innsatsområder: Nyskaping i næringslivet, Kompetanse og Rekruttering eller Attraktivitet for næringslivet. 

Nye prosjekter med vekstpotensial 

For bedriftsrettet støtte må bedriften være registrert i Brønnøysundregisteret med virksomhetsadresse i Indre Fosen, og dere må ha et mål om å skape aktivitet i regionen. Dere må også dokumentere at tiltaket vil skape arbeidsplasser i Indre Fosen.

Omstillingsprogrammet er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats som skal bidra til utvikling av nye prosjekter. Midlene skal være et supplement til andre offentlige virkemidler fra Innovasjon Norge, Norges forskningsråd eller SIVA. Eksempler på prosjekter som Indre Fosen kan støtte er:

  • Næringsprosjekter med vekstpotensial i tidlig fase
  • Forstudier og forprosjekter
  • Markedsundersøkelser
  • Prosess- og produktutvikling
  • Kompetanseheving
  • Hjelp til rådgivning


Vi gir ikke støtte til ordinære driftskostander, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Maksimal prosjektperiode er på inntil tre år, unntaksvis fem år. Du kan lese mer om de offentlige reglene for hvordan omstillingsmidlene skal brukes i lenkene under.


Dersom du sitter med en god idé for hvordan Indre Fosen kan skape flere, og mer robuste arbeidsplasser kan du være aktuell som mottaker av våre omstillingsmidler. Ta kontakt med oss for rådgivning og sparring.