Handelsanalyse for Indre Fosen 2020

0 mill.
Handelsleksasje pr år
0 mill.
Omsetning 2019
0 %
Vekst pr 5 termin 2020

Omstillingsprogrammet bestilte en handelsanalyse gjennom NIT Indre Fosen. Analysen ble gjennomført av BDO, og resultatene er nå fremlagt. 

Formålet med analysen er å avdekke handelsmønsteret i kommunen. BDO har sett på utviklingen de siste 6 årene. Her er det et stort potensial for forbedring. Vi har igangsatt et samarbeid med handelsnæringen/NiT for å redusere handelslekkasjen.

Målgruppen med størst potensiale?

Ved å ta en nærmere titt på handelsanalysen så ser vi at omsetningstallet svinger med sesongene. Dette er en tydelig indikasjon på at Indre Fosen har en reiselivseffekt. 

Denne reiselivseffekten gir mulighet for butikkene å omsette for mer enn det er grunnlag for basert på fastboende. I Indre Fosen kommune er det registrert 1946 fritidsboligere, og 66% av eierne er bosatt i annen kommmune. 881 av disse er bosatt i Trondheim.