Rapporter

Årsrapporter

Årsrapporter fra omstillingsarbeidet

Konsekvensanalyse for Indre Fosen

Rapporten analyserer omstillingsbehovet i nye Indre Fosen kommune som følge av nedleggelse av lokale arbeidsplasser. (TFoU, juni 2016)

Strategisk utviklingsanalyse

Aanalyse av muligheter for næringsutvikling i Indre Fosen i forbindelse med søknad om regional omstilling. (TFoU, juni 2016.)

Midtveisevaluering av omstillingsprogrammet i Indre Fosen

Evalueringen av foreløpige resultater av satsingen, innhente erfaringer fra gjennomføringen og gi innspill til forbedringsmuligheter til videreføring av programmet. (Oxford Research, juni 2019.)