Vi har tilgang til både store og små næringslokaler i Indre Fosen. Ta kontakt med oss for en oppdatert liste over tilgjengelige lokaler.

Kontorveien 22, 9999 Poststed

 • Flere lokaler ledige
 • Største lokalet er 150kvm
 • Innlagt vann og strøm

Kontakt Ola Nordmann for mer informasjon: 

Tlf: 999 99 999
E-post: epost@epost.no

Kontorveien 22, 9999 Poststed

 • Flere lokaler ledige
 • Største lokalet er 150kvm
 • Innlagt vann og strøm

Kontakt Ola Nordmann for mer informasjon: 

Tlf: 999 99 999
E-post: epost@epost.no

Kontorveien 22, 9999 Poststed

 • Flere lokaler ledige
 • Største lokalet er 150kvm
 • Innlagt vann og strøm

Kontakt Ola Nordmann for mer informasjon: 

Tlf: 999 99 999
E-post: epost@epost.no

Kontorveien 22, 9999 Poststed

 • Flere lokaler ledige
 • Største lokalet er 150kvm
 • Innlagt vann og strøm

Kontakt Ola Nordmann for mer informasjon: 

Tlf: 999 99 999
E-post: epost@epost.no

Kontorveien 22, 9999 Poststed

 • Flere lokaler ledige
 • Største lokalet er 150kvm
 • Innlagt vann og strøm

Kontakt Ola Nordmann for mer informasjon: 

Tlf: 999 99 999
E-post: epost@epost.no

Kontorveien 22, 9999 Poststed

 • Flere lokaler ledige
 • Største lokalet er 150kvm
 • Innlagt vann og strøm

Kontakt Ola Nordmann for mer informasjon: 

Tlf: 999 99 999
E-post: epost@epost.no