Indre Fosen Utvikling KF er førsteinstans i forbindelse med bruksutbygging i tradisjonelt landbruk. Vi håper du/dere som første skritt mot realisering tar kontakt med oss! Skjematisk kan en oppstart av bruksutbyggingsprosjekt beskrives slik:


1) Ta kontakt med Indre Fosen Utvikling KF og orienterer om status og tanker fremover. Da vil du få et eksemplar av planleggingsverktøy for landbruket og Indre Fosen Utviking vil ta kontakt med deg neste gang Innovasjon Norge er på befaring i området.

2) Ta kontakt med rådgiverne du ønsker å bruke til driftsplan og teknisk planlegging, her en oversikt over noen som tilbyr disse tjenestene:

Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag
Teknisk planlegging av driftsbygninger, driftsplan, veivalgrådgiving, livslinjerådgiving.

Tlf: 72 84 51 10
E-post: trondelag@nlr.no

Tine
Teknisk planlegging av driftsbygninger, driftsplan, veivalgrådgiving, livslinjerådgiving.

Tlf: 03080
E-post: medlem@tine.no

Nortura
Teknisk planlegging av driftsbygninger og driftsplan.

Tlf: 73 56 48 07
E-post: medlem@nortura.no

3) Ta kontakt med andre nødvendige rådgivere; eks. bank, regnskapskontor, mattilsynet og andre som en ønsker å ha med i prosessen.


4) Dra på besøk til andre gårdbrukere som erfaring med bruksutbygging.

Ikke start med å kjøpe inn utstyret først, ta kontakt med utstyrsleverandører først etter du har vært i kontakt med Indre Fosen Utvikling, rådgivere, bank og regnskapskontor.