Nå iverksettes nye korona-tiltak for næringslivet i Indre Fosen

De siste ukene har omstillingsområdene i Lierne, Indre Fosen og Roan, sammen med Osen, Røyrvik, Grong og Namsskogan kommuner, gjennomført en systematisk kartlegging av utfordringer og behov som en følge av koronapandemien. Det vil legge grunnlag for bistand som rulles ut til næringslivet de kommende månedene.

190 bedrifter i kommunene har blitt intervjuet i den omfattende kartleggingen. Rapporten er nå klar, og gir et bilde på hvilke utfordringer bedrifter i Fosen og Indre Namdal står overfor som følge av koronapandemien.

Primært har man sett på likviditetsutfordringer, permitteringer og omstillingsbehov blant næringslivet og bedriftene. Dette gir grunnlag for å tilby løsninger som imøtekommer deres behov på best mulig vis, samt utnytte ressurser og kompetanse som bedriftene besitter.

I Indre Fosen er det reiselivs-, opplevelses- og handelsnæringen som identifiseres som hardest rammet. På sikt ser vi også at bedrifter innen Industri, samt bygg og anlegg vil oppleve utfordringer. Disse vil dermed ha høy prioritet når tiltakene rulles ut.

Tiltakene vil i hovedsak omfatte tjenester for omstilling og kompetanseheving, men vil også inkludere bistand til orientering og søknad om offentlige ordninger.

Les den fullstendige rapporten her

Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du lurer på noe.

Fakta om prosjektet:

  • Et ekstraordinært samarbeid mellom omstillingsområdene i Lierne, Indre Fosen og Roan, samt Osen, Røyrvik, Grong og Namsskogan kommuner.
  • Involverte parter er Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge.
  • Et felles prosjekt som skal tilby bedrifter koronahjelp.
  • Hensikten er å styrke bedriftenes utviklingsevne, ivareta aktiviteten og utnytte ressursene best mulig.
  • Prosjektet er organisert i tre faser: Forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt.