Indre Fosen Invest

Indre Fosen Invest har som formål å styrke næringsutviklingen i Indre Fosen gjennom deltakelse i andre selskaper med kapital og kompetanse. Indre Fosen Invest bidrar til næringsaktivitet og annen virksomhet for å beholde arbeidsplasser og skape nye arbeidsplasser i bygda. Selskapet skal være en langsiktig aktør, men over tid ha positiv avkastning på investert kapital.

 

Ledelsen består av :

 • Olbert Aasan, styreleder
 • Ola Setsaas, styremedlem (og banksjef Stadsbygd Sparebank)
 • Arnt Solem, styremedlem (og adm. dir. i FosenKraft AS)
 • Per-Arne Sæther, styremedlem (og dgl leder Rissa kraftlag)
 • Veronica Næss, styremedlem (lokalt næringsliv, dgl leder Jernia Rissa)
 • Tore Solli (leder areal- og næringsavdeling Indre Fosen kommune)

 

Eierstruktur Indre Fosen Invest:

 

Indre fosen invest eierstruktur

Tallene for befolkningsvekst i Indre Fosen er fallende. Skal trenden snu trenger vi arbeidsplasser. For å skape nye arbeidsplasser har både etablerte og nystartede bedrifter behov for kunnskap om vekst og ledelse. Indre Fosen Invest har fokusert på å bidra til og øke kunnskap om ledelse og styrearbeide. Hittil har Indre Fosen Invest arrangert lokalt styrekurs igjennom BI hvor fokuset lå på strategi, ledelse, innovasjon og økonomi. Selskapet bidrar også aktivt i enkelte styrer for å styrke og dele av sin kunnskap. 

Indre Fosen Invest satser eksklusivt på bedrifter med tilholdssted i Indre Fosen. Videre har de et ønske om å nå ut til og bli kjent med flere bedrifter i kommunen. 

Selskapet er også åpen for nye aktører på eiersiden. Aksjekapitalen kan økes ved at nye aksjonærer kan tegne seg for minimum 100 aksjer. 

Er nå inne med kapital i

 • Reins kloster
 • Hall 7 Eiendom
 • Rissamartnan
 • Fosenbrua
 • Hjellup Fjordbo
 • Fevåg og Frengen Utvikling
 • Geggen Eiendom
 • Stadsbygd Båtsenter

Kontakt: 
Olbert Aasan
tlf: 957 45 899