Hva er omstillingsprogrammet?

Omstillingsprogrammet er en ekstraordinær innsats for kommuner og regioner hvor det lokale næringslivet er under press, og mange arbeidsplasser står i fare for å gå tapt. Innovasjon Norge er rådgiver og kvalitetssikrer i omstillingsperioden – og en viktig støttespiller for Indre Fosen. 

Bidrar til vekst og verdiskapning

Omstillingsprogrammet har som oppgave å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, øke konkurransekraften i eksisterende og nye bedrifter og øke utviklingsevnen i det lokale næringslivet. Regioner som er under omstilling, får midler fra fylkeskommunen over en periode på inntil seks år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid i regionen. 

Lurer du på om din virksomhet kan søke om midler fra Indre Fosens omstillingsprogram? Les mer her.