Har min virksomhet vekstmuligheter?

En bedrift med gode forutsetninger for vekst har tilgang på stabile finansielle ressurser og riktig kompetanse. I tillegg er det avgjørende at det finnes et marked for produktet eller tjenesten dere ønsker å tilby. 

Vi kan bidra til å realisere din idé

Omstillingsprogrammet kan bidra til å realisere utviklingstiltak i din bedrift. Vi kan hjelpe deg med å lage en god forretningsmodell med gode strategier og mål for virksomheten, slik at du kan bli en vekstkraftig aktør i Indre Fosen. 

Lurer du på hva du kan søke om midler til? Les mer her. Eller ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å kartlegge om din virksomhet kan søke om midler fra omstillingsprogrammet.