Bærekraftig utvikling

Nye muligheter for næringslivet på Fosen

Bærekraft handler om å ta gode valg for nåtiden og for fremtiden. Hva skal til for å lykkes med det grønne skiftet? Hvilke muligheter oppstår? Hvordan bør næringslivet forholde seg til at det kommer nye krav og forventninger fra markedet og samfunnet?

Vi inviterer til fagdager om bærekraft og samfunnsansvar på Fosen. Vi har et sterkt program med solide foredragsholdere. I tillegg får du høre fra lokale virksomheter om hvordan de tenker, jobber og planlegger for en mer bærekraftig framtid.

 

En fagdag på to steder, der temaet og innholdet er det samme, med noen untak i form av lokale case. Se program under.

Påmelding

Pris: 500 kr inkludert mat

Program

7. juni Nordmeland Gårdshotell

Middag
https://nordmeland.no/restaurant/

Velkommen
v/ Nord-Fosen utvikling, Indre Fosen satser, Fremtidens Industri

Utfordringer og muligheter i bærekraftens tid
v/ Petter Gulli daglig leder i 12YEARS

Det grønne skiftet byr på store utfordringer, men også fantastiske muligheter for virksomheter som ønsker å skape ny og bærekraftig vekst. Grønne startups og bedrifter med bærekraft i kjernen endrer allerede i dag måten vi kjøper og selger varer og tjenester, mens 8 av 10 nordmenn sier de ønsker å leve mer bærekraftig. Så hva venter du på? Det handler ikke lenger bare om å skaffe seg konkurransefortrinn. Krav til bærekraft og samfunnsansvar er blitt forretningskritisk.

Bygda 2.0
v/ Ingrid Langklopp, daglig leder

Bygda 2.0 arbeider for en økonomisk, økologisk og sosialt
bærekraftig utvikling av landsbygda. 

Woolero
v/ Mathias Hoel, gründer

Prisvinnende oppstartsbedrift fra NTNUs Entreprenørskole basert på FNs bærekraftsmål, og et ønske om å bidra til lokal verdiskaping. Woolero utvikler miljøvennlig emballasje av norsk overskuddsull som i dag kastes. Studentbedriften samarbeider tett med blant annet næringslivet i Osen om et pilotprosjekt.

Pipelife Norge AS – en miljøvennlig og bærekraftig industribedrift
v/ Kjell Larsen, tidligere administrerende direktør og bærekraftsjef

Pipelife Norge AS har ført miljøregnskap for fabrikkene i
Surnadal og Stathelle siden 2010. Bedriften har som mål å
være en miljøvennlig og bærekraftig industribedrift og
være en bidragsyter til at Norge og verden når FN sine
klimamål

8. juni Museet Kystens Arv

Velkommen
v/ Nord-Fosen utvikling, Indre Fosen satser, Fremtidens Industri

Grønt lys for miljøet
v/ Ståle Sund, fabrikksjef

CTM Lyng har startet utviklingen av en serie LED lyskilder – designet for et langt liv med resirkulerte materialer.

Bygda 2.0
v/ Ingrid Langklopp, daglig leder

Bygda 2.0 arbeider for en økonomisk, økologisk og sosialt bærekraftig utvikling av landsbygda. 

Ny videregående skole i Vanvikan
v/Lisbeth Nygård, prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune

Et byggeprosjekt som har høye miljøambisjoner og som skal tilfredsstille fylkeskommunens krav til nullutslipp av klimagass.

Woolero
v/ Mathias Hoel, gründer

Prisvinnende oppstartsbedrift fra NTNUs Entreprenørskole basert på FNs bærekraftsmål, og et ønske om å bidra til lokal verdiskaping. Woolero utvikler miljøvennlig emballasje av norsk overskuddsull som i dag kastes. Studentbedriften samarbeider tett med blant annet næringslivet i Osen om et pilotprosjekt.

Pipelife Norge AS – en miljøvennlig og bærekraftig industribedrift
v/ Kjell Larsen, tidligere administrerende direktør og bærekraftsjef

Pipelife Norge AS har ført miljøregnskap for fabrikkene i
Surnadal og Stathelle siden 2010. Bedriften har som mål å være en miljøvennlig og bærekraftig industribedrift og være en bidragsyter til at Norge og verden når FN sine klimamål.

Utfordringer og muligheter i bærekraftens tid
v/ Petter Gulli, daglig leder i 12YEARS

Det grønne skiftet byr på store utfordringer, men også fantastiske muligheter for virksomheter som ønsker å skape ny og bærekraftig vekst. Grønne startups og bedrifter med bærekraft i kjernen endrer allerede i dag måten vi kjøper og
selger varer og tjenester, mens 8 av 10 nordmenn sier de ønsker å leve mer bærekraftig. Så hva venter du på? Det handler ikke lenger bare om å skaffe seg
konkurransefortrinn. Krav til bærekraft og samfunnsansvar er blitt forretningskritisk.

Lunsj
https://kystensarv.no/flo-fjara

Noen av foredragsholderne

Petter Gulli

12YEARS

Petter er en av Norges fremste
eksperter på bærekraft. I selskapet 12YEARS hjelper han norske merkevarer å ta en tydelig posisjon innen bærekraft og samfunnsansvar. Han vant Talerlistens pris «Årets ildsjel» i 2020.

Ingrid Langklopp

Bygda 2.0

Ingrid og Bygda 2.0 har et særlig
fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi. Prosjektet på Stokkøya, som Bygda 2.0 er en del av, vant den svenske arkitekturprisen «Nødvendighetens arkitektur» i 2019.

Kjell Larsen

Pipelife Norge

Etter 25 år som toppsjef, i Pipelife Norge, gikk Kjell i 2021 inn i en ny rolle som «bærekraftssjef». I 2020 ble han tildelt ORKidéprisen for sin innsats til utvikling i nordmørsregionen.


Påmelding

Pris: 500 kr inkludert mat