Utvikle bedrift

Har dere en god idé dere ønsker å diskutere?

Lurer du på om Omstillingsprogrammet kan støtte ditt prosjekt eller din idé? 

Omstillingsprogrammet støtter prosjekter som bidrar til utvikling og arbeidsplasser i Indre Fosen. Vi ønsker å høre fra deg så tidlig som mulig. 

Prosjektet bør også være i en tidlig fase. Det betyr at du kan få støtte til å undersøke om det er hold i ideen din og hvilke resultater prosjektet kan gi. Du kan også få støtte til å planlegge gjennomføringen av prosjektet.

Vi deler dette inn i to faser, som vi kaller forstudie og forprosjekt. Har du kommet lengre i planleggingen, kan det hende det er andre støtteordninger som er mer aktuelle for deg. Vi hjelper deg med å finne ut av det når du tar kontakt med oss. På denne måten kan vi hjelpe deg til at veien framover blir så effektiv og god som mulig.

Vi oppfordrer potensielle søkere om å ta kontakt i forkant av søkeprosessen for å få en første vurdering av prosjektet. Vi skal gi rådgivning om planleggings-, søknads- og gjennomføringsprosess av et prosjekt. Før innsendelse av søknad til Omstillingsprogrammet skal søker ha utarbeidet en prosjektplan i henhold til PLP metoden, og denne danner grunnlag for selve søknaden.

Slik går du fram:

1. Ta kontakt!
Start med å ta kontakt med oss for å få en vurdering av prosjektet. Vi gir råd om hvordan du kan planlegge, søke om og gjennomføre prosjektet.

2. Avklaring
I denne fasen ser vi sammen på hva som er det beste for prosjektet ditt. Vi hjelper deg fram i jungelen, eller virkemiddelapparatet som det heter på fint. Det er mange muligheter og mange veier videre, og vi hjelper deg å finne ut hva som er relevant for ditt prosjekt. Vi er din dør inn, så hjelper vi deg videre.

3. Prosjektplan

For å søke støtte tilskudd fra omstillingsprogrammet, må du fylle ut en prosjektplan. I planen skal du blant annet beskrive mål for prosjektet, hvordan det skal gjennomføres og organiseres. Den skal også inneholde en oversikt over hvor mye tid det vil kreve og hvordan prosjektet skal finansieres.

For å lage prosjektplan bruker vi en metode som heter PLP (prosjektlederprosessen). 

4. Søknad

Søknaden sendes inn til administrasjonen i omstillingsprogrammet, som går gjennom søknaden og anbefaler et vedtak.

Hvem som bestemmer hva svaret på søknaden blir, avhenger av innholdet i søknaden og av søknadsbeløpet:

  • Omstillingsstyre behandler alle søknader som er på mer enn 50.000 kroner.
  • Programleder kan behandle søknader på 50.000 kroner eller mindre.

Maler for prosjektplaner og rapportering

Her kan du laste ned maler og dokumenter som er relevant i søknadsprosessen og i prosjektgjennomføringen: 

Prosjektplan: Last ned mal

Forretningsmodell: Last ned mal

Statusrapport: Last ned mal

Anmodning om delutbetaling: Last ned mal

Sluttrapport: Last ned mal

Prosjektlederrapport: Last ned mal

Anmodning om sluttutbetaling: Last ned mal

Standardvilkår for tilskudd: Last ned standartvilkår

Retningslinjer for tildeling av tilskudd: Last ned retningslinjer

Vi er opptatt av dere som bedrifter får en smidig gjennomføring av prosjektene. Er det noe vi kan hjelpe til med så ta kontakt!

Hvordan sluttrapportere prosjekt?

Når bedriften er ferdig med et prosjekt sluttrapporteres prosjektet ved å fylle ut sluttrapport, prosjektlederrapport og anmodning om sluttutbetaling. 

Prosjektets regnskap er en del av sluttrapport dokumentet. Du kan legge ved prosjektregnskapet til sluttrapporten eller føre det inn i sluttrapporten. Prosjektregnskap bekreftet av autorisert regnskapsfører. For tilskuddsmottakere som er revisjonspliktige må støttebeløp over kr. 100.000 bekreftes av revisor. 

Vi hjelper dere gjerne med prosjekrapportering, så bare spør om hjelp.